nissin shokaki chemical (thailand) co.,ltd. บริษัท นิชชิน โชกากิ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
 

Nissin Shokaki Chemical (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท นิชชิน โชกากิ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ, โฟม
(Fire Extinguigher, Foam)
ข้อต่อดับเพลิง, วาล์ว
(Joints, Valve)
สปริงเกอร์, หัวฉีด, สายส่งน้ำดับเพลิง
(Sprinkler, Nozzle, Fire Hose)
ปั๊มน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม
(Portable Fire Pump Rabbit (มีสินค้าพร้อมส่ง))
ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง
(Cabinet Fire Hose)
เครื่องไฟฉุกเฉิน, กล่องทางหนีไฟ
(Emergency Light, Fire Exit)
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
(Fire Alarm System)
Fire System
(Fire Pump, CO2, FM-200)
อุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆ
(Others)
   
 
FMBSI UL NFPA TIS - มอก.
Untitled Document
HOME   ››   PRODUCTS   ››   EXTINGUISHER & FOAM
เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ และ โฟม
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC (Dry Chemical)
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC (Dry Chemical)
ยี่ห้อ NISSIN
- สามารถดับไฟได้ทุกประเภท (Class A,B และ C)
- ได้รับมาตรฐาน มอก.332-2537 ชนิดตัวยา Ammonium Phosphate &Ammonium Sulfate 95% "HATSUTA" จากประเทศญี่ปุ่น
- มีประสิทธิภาพในการดับไฟที่เกิดจาก ไม้ผ้า กระดาษ น้ำมัน แก๊ส ไฟฟ้าช็อต ชนิดสารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
- เหมาะสำหรับอาคารบ้านเรือน,โรงงานอุตสสาหกรรมต่างๆ ฯลฯ
 
ความสามารถในการดับไฟ
- ไฟประเภท A เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น พวกไม้ กระดาษ เสื้อผ้า ฯลฯ
- ไฟประเภท B เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เช่น พวกน้ำมันแก๊สต่างๆ จารบี ฯลฯ
- ไฟประเภท C เป็นไฟที่เกิดจากเครื่องมือไฟฟ้าต่างๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็คโทรนิกส์
 
เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 (Carbon Dioxide)
เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 (Carbon Dioxide)
ยี่ห้อ Badger, Buckeye
- สามารถดับไฟได้ประเภท B และ C
- ได้รับมาตรฐาน UL ผลิตภัณฑ์จากประเทศอเมริกา
- ชนิดตัวถังเป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์มีน้ำหนักเบา
- มีประสิทธิภาพในการดับไฟที่เกิดจากน้ำมัน แก๊ส และไฟฟ้าช็อต เมื่อฉีดใช้ไปแล้วจะระเหยหายไปเองโดยไม่ทิ้งคราบสกปรก และไม่ทำลายสิ่งของเครื่องใช้
- เหมาะสำหรับห้องคอนโทรลไฟฟ้า ห้องเก็บวัสดุ ห้องคอมฯ
 
ความสามารถในการดับไฟ
- ไฟประเภท B เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เช่น พวกน้ำมันแก๊สต่างๆ จารบี ฯลฯ
- ไฟประเภท C เป็นไฟที่เกิดจากเครื่องมือไฟฟ้าต่างๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็คโทรนิกส์
 
เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวละเหย AF11E (Clean Agent)
เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย AF11E (Clean Agent)
ยี่ห้อ NISSIN
- สามารถดับไฟได้ทุกประเภท (Class A,B และ C)
- ได้มาตรฐาน BS5243 (ใช้ทดแทนหรือเติมถังฮาลอน 1211-1301 ได้)
- มีประสิทธิภาพในการดับไฟได้ทุกชนิด ตัวสารไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม (NON CFC)
- เหมาะสำหรับติดตั้งในห้องที่มีเครื่องจักรราคาแพง, ห้องคอมพิวเตอร์,ห้องคอนโทรลไฟฟ้า เป็นต้น
 
ความสามารถในการดับไฟ
- ไฟประเภท A เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น พวกไม้ กระดาษ เสื้อผ้า ฯลฯ
- ไฟประเภท B เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เช่น พวกน้ำมันแก๊สต่างๆ จารบี ฯลฯ
- ไฟประเภท C เป็นไฟที่เกิดจากเครื่องมือไฟฟ้าต่างๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็คโทรนิกส์
 
เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาโฟม (Foam) / น้ำ (Water)
เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำ (Water) / ชนิดโฟม (Foam)
ยี่ห้อ Badger
น้ำยาโฟม ยี่ห้อ CHEMGUARD AR 3%-6%
- เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำสามารถดับไฟได้ประเภท A
- เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาโฟม สามารถดับไฟได้ประเภท B
- ได้รับมาตรฐาน UL/FM ผลิตภัณฑ์จากประเทศอเมริกา
- ชนิดตัวถังเป็นสแตนเลส ขนาดบรรจุ 2.5 แกลลอน
- ภายในบรรจุน้ำยาโฟม 3% 6% ( AR-AFFF ) ยี่ห้อ "CHEMGUARD"
- น้ำมีประสิทธิภาพในการดับไฟที่เกิดจาก ไม้ ผ้า กระดาษ (Class A )
- น้ำยาโฟมมีประสิทธิภาพในการดับไฟที่เกิดจากน้ำมันเบนซิน,ทินเนอร์ จารบี และสารไวไฟต่าง ๆ
- เหมาะสำหรับติดตั้งในห้องที่มีพวกสารไวไฟต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ลดอุณหภูมิของเชื้อเพลิง
 
ความสามารถในการดับไฟ
- ไฟประเภท A เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น พวกไม้ กระดาษ เสื้อผ้า ฯลฯ
- ไฟประเภท B เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เช่น พวกน้ำมันแก๊สต่างๆ จารบี ฯลฯ
 
ข้อควรระวัง
  สำหรับเครื่องดับเพลิงชนิดโฟมและน้ำ ไม่นิยมใช้ดับไฟฟ้าเพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
 
เครื่องดับเพลิงชนิดออโตเมติก (Automatic)
เครื่องดับเพลิงชนิดออโตเมติก (Automatic)
ยี่ห้อ NISSIN
- สามารถดับไฟได้ทุกประเภท (Class A,B และ C)
- ชนิดตัวสารบรรจุเป็นชนิดผงเคมีแห้ง (Dry ChemicaL) และน้ำเหลวละเหย AF11E
- มีประสิทธิภาพในการดับไฟที่เกิดจาก ไม้ผ้า กระดาษ น้ำมัน แก๊ส ไฟฟ้าช็อต ชนิดสารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
- ตัวเครื่องดับเพลิงจะฉีดดับเพลิงได้เองโดยอัตโนมัติเมื่อความร้อนถึงอูณหภูมิที่กำหนด ในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ ขณะที่ไม่มีคน
- เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย หรือพื้นที่ที่ยากแก่การเข้าถึง เช่นห้องควบคุม อาคารสูง ฯลฯ
 
ความสามารถในการดับไฟ
- ไฟประเภท A เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น พวกไม้ กระดาษ เสื้อผ้า ฯลฯ
- ไฟประเภท B เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เช่น พวกน้ำมันแก๊สต่างๆ จารบี ฯลฯ
- ไฟประเภท C เป็นไฟที่เกิดจากเครื่องมือไฟฟ้าต่างๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็คโทรนิกส์
 
เครื่องฉีดโฟม (Mobile Foam)
เครื่องฉีดโฟม (Mobile Foam)
ยี่ห้อ CHEMGUARD - MF140
   
 
 
 
  HOME PAGE   :   ABOUT US   :   PRODUCTS   :   CONTACT US CHECK E-MAIL
 
Copyright 2010 © www.nissin-shokaki.com All Rights Reserved. Powered by ThaiWeb